bg

Assistentiewoningen Rusterloo

Woonassistent: Johan Van Lerberghe
Nieuwbouw: 2009
Erkenningsnummer: PE 2623
Statuut van de inrichting: Privé-vzw
Aantal flats: 20

 

 

 

 

Opname van

De assistentiewoningen Rusterloo staan open voor alle personen ouder dan 65 jaar die nog voldoende zelfredzaam zijn. Een bewoner dient echter te behoren tot de categorie O-A op het meetinstrument katzschaal. Indien de bewoner tot de categorie B of C behoort dient er samengewoond te worden met een valide persoon of intensieve, frequente – niet inwonende mantelzorg beschikbaar te zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de financiële en/of maatschappelijke status.

Missie/visie

De hulp en dienstverlening van de Assistentiewoningen Rusterloo vertrekt vanuit de visie van Rusterloo RVT ROB inzake ouderenbeleid. Specifiek gericht op valide bejaarden biedt Assistentiewoningen Rusterloo 20 individuele woongelegenheden waarbinnen de bejaarden zo lang mogelijk kunnen zelfstandig wonen met omkadering van aan te bieden diensten waarop ze zich kunnen beroepen. We willen een open woon- en zorgcentrum zijn dat de bejaarden een thuisvervangend milieu biedt waarin zelfstandigheid en levenskwaliteit centraal staat met respect voor het individu. Dit alles voor zowel valide, semivalide echtparen, samenwonenden als alleenstaanden wiens geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand het toelaat om van deze zelfstandige vorm te genieten.

Copyright © WZC Rusterloo - Kerkhofdreef 1 - 8730 Beernem - Tel 050 78 07 32 - Fax 050 78 81 91 - Webdesign: Het Drukpunt