bg

Opdrachtsverklaring

Assistentiewoningen Rusterloo wil haar 20 assistentiewoningen ter beschikking stellen aan alle personen ouder dan 65 jaar, wiens geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand het toelaat om van deze zelfstandige vorm van beschermd wonen te genieten. We willen hierbij geen onderscheid maken naar financiële of maatschappelijke status of politieke, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging.

De hulp en dienstverlening van Assistentiewoningen Rusterloo vertrekt vanuit de visie van Rusterloo RVT ROB inzake ouderenbeleid. Door de functionele band met dit Woon- en zorgcentrum wensen we  de permanentie van beschikbare zorgen te verzekeren waarop onze bewoners in dringende situaties vrijblijvend een beroep kunnen doen. Met diezelfde functionele band garanderen we de continuïteit van het verblijf die, indien de zelfredzaamheid van de bewoner afneemt, kan verdergezet worden in het Woon- en Zorgcentrum Rusterloo.

Voor Assistentiewoningen Rusterloo zijn autonomie en geborgenheid twee waarden die elkaar ondersteunen. Door de geborgenheid van een 24/24u permanentie en het comfort van een aangepaste nieuwbouw op wandelafstand van station en winkelcentrum, hopen we onze bewoners zo lang mogelijk in hun zelfstandigheid te mogen ondersteunen.

 

Ondersteunen willen we doen op een manier die de waardigheid en de privacy van onze bewoners garandeert. Elke bewoner  beslist zelf door wie en wanneer de woning kan betreden worden. Met waardigheid bedoelen we ook het recht om de eigen mening kenbaar te maken. Deze inspraak willen we mogelijk maken via het organiseren van een bewonersraad per kwartaal.

Assistentiewoningen Rusterloo wil haar ingeschakelde medewerkers, vrijwilligers, stagairs en studenten continu ondersteunen en begeleiden om samen te streven naar een kwalitatieve dienstverlening conform de vigerende regelgeving. Ze wil dit doen samen met vzw Rusterloo, die garant staat voor een gezond financieel beleid en de nodige beschikbare middelen.

Voor diensten die wij zelf niet aanbieden overleggen wij en werken we samen met externe diensten. Deze dienstverlening wordt in het bereik gebracht van de bewoner die er naar eigen keuze, telkenmale nodig, een beroep kan op doen .

We zijn ten allen tijde bereid de nodige gegevens ter beschikking te stellen aan de inspectie om het respecteren van deze missie en het voldoen aan de verschillende vigerende regelgevingen aan te tonen.

De Directie en het volledige Rusterloo team

Copyright © WZC Rusterloo - Kerkhofdreef 1 - 8730 Beernem - Tel 050 78 07 32 - Fax 050 78 81 91 - Webdesign: Het Drukpunt