bg

Onze zorg voor geestelijk welbevinden

Het geestelijk presteren en het geestelijke aandeel in de arbeidsmarkt is de laatste decennia fors opgelopen. Meer nog, over de gehele lijn van de samenleving word steeds meer belang gehecht aan het geestelijke aspect van de persoonlijkheid ook op latere leeftijd. Het intellect en het geestelijke functioneren zijn ook eigenschappen die goed bewaard kunnen blijven tot op hoge leeftijd. Wij bieden dagelijks activiteiten aan die de geestelijke en intellectuele capaciteiten van onze bewoners ‘uitdagen’, stimuleren en onderhouden en dit zowel voor de nog geestelijk actieve- als voor de geestelijk zorgbehoevende bejaarde

Copyright © WZC Rusterloo - Kerkhofdreef 1 - 8730 Beernem - Tel 050 78 07 32 - Fax 050 78 81 91 - Webdesign: Het Drukpunt