bg

De dagprijs omvat:

Droogkuis van het persoonlijk linnen, georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis  X

Kostprijselement Basishulp en dienstverlening Voorschotten derden
Inbegrepen Extra vergoeding
1. Woonfunctie
Het meubilair aangepast aan de toestand van de bewoner, de basisaccomodatie en het meubilair overeenkomstig de erkenningnormen X
Het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de bewoner dit vereist X
Het aangepaste meubilair van de gemeenschappelijke plaatsen X
Het gebruik en onderhoud van de sanitaire installaties, zowel de individuele als de gemeenschappelijke installaties X
Het gebruik van de gemeenschappelijke plaatsen, met inbegrip van de liften X
Het onderhoud van het patrimonium van de voorziening het algemeen onderhoud en het reinigen van de gemeenschappelijke plaatsen, materiaal en producten inbegrepen X
De herstellingen van de kamers en overige huisvestingslokalen die uit een gewoon woongebruik voortvloeien X
Het onderhoud van de individuele kamer, en van het meubilair en het materiaal in deze kamer, inclusief het specifieke onderhoud uitgevoerd na het overlijden of het vertrek van de bewoner X
Onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten t.g.v. normale slijtage (bijv. behang schilderwerk,…) X
De afvalverwijdering X
De herstellingen van de kamers en overige huisvestingslokalen die uit een gewoon woongebruik voortvloeien X
De verwarming van de kamer en gemeenschappelijke plaatsen het onderhoud van deze installatie en elke wijziging van de verwarmingsapparatuur X
Het stromende koude en warme water en het gebruik van elke sanitaire installatie X
De elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik X
Het elektriciteitsverbruik (inclusief het gebruik van individuele toestellen die behoren tot het basiscomfort, zijnde TV, radio en koelkast, het verbruik van de verlichting -en verwarmingstoestellen ingevolge het individuele gebruik ervan door de bewoner X
De installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in functie van gemeenschappelijk gebruik X
De individuele en collectieve toegang tot de door de voorziening ter beschikking gestelde interne en externe communicatie voor radio, televisie, telefoon en internet:
A) aansluitingen, aansluitings-, herstellings- en onderhoudskosten X
B) abonnementskosten en kosten individueel gebruik X
Het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie, radio of andere audiovisuele media de keukeninstallaties, het onderhoud ervan, de wijzigingen ervan ingevolgde de toepasselijke wetgeving, en de toevoer van de grondstoffen en de opslag ervan de beschikbaarstelling, het onderhoud en de vervanging van het beddengoed: matras aangepast aan zorgnood van bewoners, dekens, spreien, lakens, hoofdkussens, steeklakens X
De bescherming van het beddengoed in geval van o.a. incontinentie, decutibus, besmettelijke ziekten,…. X
De standaarduitrusting voor gordijnen en/of overgordijnen , behang en meubelstoffen X
Was en stomerij van het niet-persoonlijk linnen X
Was van het persoonlijk linnen X
2. ZORGFUNCTIE
Medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien zijn in de tussenkomst door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor het bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst X
Honoraria van externe verstrekkers van zorg die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die de voorziening voor de individuele bewoner ontvangt( specialisten, dokterspedicure, …) X
De individuele bijdragen voor het ziekenfonds X
Kosten van medicatie (min met de bekomen korting) X
De bevoorrading, het beheer, het stockeren en de verdeling van geneesmiddelen, verzorgings- en incontinentiemateriaal X
Hospitalisatiekosten X
Incontinentiemateriaal X
Verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits X
Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothese, rolstoel, krukken , looprek, enz.. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering of dat niet onder toepassing valt van de overeenkomst tussen de voorziening en de verzekeringsinstelling X
3. LEEFFUNCTIE
De bereiding en verdeling van de maaltijden (inclusief de diëten) met inbegrip van de dranken, tussendoortjes en de dranken waarvan de verdeling tussen de maaltijden systematisch gebeurt. X
De maaltijdbedeling op de kamer omwille van de gezondheidstoestand van de bewoner X
Maaltijdbediening op de kamer voor de valide bejaarde X
Onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water X
De dranken buiten de maaltijden, die op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water) X
Supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de bewoner X
Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding,voedingssupplementen, een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd,..) ten belope van de meerkosten ten opzichte van de gewone maaltijd X
Lichaamshygiëne van kop tot teen X
Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper: dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis X
Basispakket van persoonlijke toiletartikelen (wc-papier,zeep,shampoo en tandpasta) standaard aangeboden door de voorziening X
Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht X
De dagdagelijkse animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd. X
De specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen X
Vervoerkosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner X
Alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bejaarde,andere dan toiletartikelen (snoep,fruitkar,….) X
4. BELEIDSFUNCTIE
De administratieve kosten, ongeacht de aard ervan, die gebonden zijn aan de huisvesting of de opvang van de bewoner of die de werking van de voorziening betreffen X
Verzekeringspolissen van allerlei aard: de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering alsmede alle verzekeringen die de beheerder overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan, met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de bewoner X
Individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner X
Belastingen eigen aan de uitbating van de voorziening X
De kosten van het gebruik van een mortuarium georganiseerd door een externe dienstverlener X
De begrafeniskosten X
Copyright © WZC Rusterloo - Kerkhofdreef 1 - 8730 Beernem - Tel 050 78 07 32 - Fax 050 78 81 91 - Webdesign: Het Drukpunt